โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
1 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
คาราวานวิทยาศาสตร์ (เรียนปกติ)
2
6 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
3
6 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
ส่งผลการเรียนซ้ำนักเรียนทุกระดับชั้น
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
4
9 ส.ค. 2561
กิจกรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรม
กิจการนักเรียน
5
14 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
อบรมคูปองครูสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6
15 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
ค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
7
30 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
สำรวจรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
Get Adobe Flash player