ปฎิทินกิจกรรม

ปฏิทินวิชาการ

ที่
วันเริ่มต้น
วันสุดท้าย
รายการ
หมายเหตุ
1
5 ธ.ค. 2560
วันพ่อ วันดิน วันชาติ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
2
7 ธ.ค. 2560
8 ธ.ค. 2560
สำรวจรายวิชาสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา
3
12 ธ.ค. 2560
15 ธ.ค. 2560
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค 2/2560 ฝ่ายวิชาการ
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
4
18 ธ.ค. 2560
22 พ.ย. 2560
ส่งข้อกลางภาค 2/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
5
19 ธ.ค. 2560
21 ธ.ค. 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคใต้
งานวิชาการ
6
25 ธ.ค. 2560
กิจกรรม Christmas / กิจกรรมปีใหม่
กลุ่มสาระต่างประเทศ/งานกิจการนักเรียน
7
26 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
8
29 ธ.ค. 2560
สืบสานสัมพันธ์ครอบครัว ร.ส. (ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)
งานบุคลากร
Get Adobe Flash player