ติดต่อ ร.ส.

ที่อยู่ : 207 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
โทร : 075-699209
แฟกซ์ : 075-699209 ต่อ 204
อีเมลล์ : ktsschool@kts.ac.th