กิจกรรม One day one word
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรม One Day One Word นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน ง่ายๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ


Show

Show เป็นกริยา ( V. ) หมายถึง แสดงให้เห็น เอาให้ดู แสดงออก
ตัวอย่างประโยค เช่น
* I want to see The good Show.

* Please show me your hand

 

May

May มีความหมายว่า ขออนุญาต มักจะใช้นำหน้าประโยคขออนุญาต เป็นการขออนุญาตที่สุภาพ
ดังประโยคต่อไปนี้
    May I go out ? ขออนุญาตออกนอกห้อง
    May I come in? ขออนุญาตเข้าห้อง
    May I have your name ? ขออนุญาตทราบชื่อคุณได้ไหม
best replica watches

I.C.U. 

I.C.U. ย่อมาจากคำว่า ‘ Intensive Care Unit ’ คือ หน่วยที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
ถ้าหมายถึงผู้ป่วย ก็คือ ผู่ป่วยที่จะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด best swiss army mens sports watches และเป็นเขตที่ปลอดจากเชื้อโรค

                                                You’ re awful !

AWFUL ( เป็นคำ adj. ) แปลว่า ทะลึ่ง
ทะลึ่ง เป็นคำที่มักใช้พูดเล่นกับคนทั่วไป เช่น เมื่อเรากำลังทำอะไรอยู่ แล้วมีคนมาแย่เรา เราก็พูดว่า “ ทะลึ่ง ! จังเลย “
เราจะใช้คำนี้ได้อย่างไร ?
คำว่า ทะลึ่ง แปลยาก เพราะความทะลึ่งมีหลายระดับและมีหลายแบบ ถ้าเป็นเรื่องสนุกสนาน ต้องพูดทำนอง……… You’ re awful ! บวกกับรอยยิ้มสยามของผู้พูดประกอบไปด้วย (ความหมายก็คือ คุณนี้แย่จังเลย…..แต่เป็นการพูดเล่นกับเพื่อนนะ