ภาพกิจกรรมประจำกลุ่มสาระ
คลิกดูภาพ

ภาพบรรยากาศการอบรมโปรแกรม " moodle " ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการทำบทเรียน replica watches e-learning ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครูทุกท่าน ภายในโรงเรียน ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างด้วยดี 
Get Adobe Flash player