RS batik


บาติก Batic


designer watches      บาติก หมายถึง การย้อมหรือระบายสีบนผ้า ให้เกิดสีสันสวยงาม โดยใช้คุณสมบัติของ
เส้นเทียน เป็นตัวทำลวดลายตามจิตนาการ ผ้าบาติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมแพร่
หลายมานานแล้ว แต่รู้จักกันในนาม ผ้า

ปาเต๊ะ ส่วนบาติกกลายเขียนหรือบาติกระบายเพึ่ง
ได้รับความนิยมไม่กี่ปีมานี้เอง โดยเฉพาะผ้าบาติกลายเขียนที่นำมาตัดเย็บเสื้อผ้า

 

ขั้นตอนการผลิต

RS บาติก
อาร์ เอส บาติก หรือ ราษฎร์รังสรรค์บาติก ตั้งชื่อตามตัวอักษรย่อของโรงเรียน คือ "ร.ส." ซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียน คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อาร์ เอส บาติก เริ่มก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2535 โดย อาจารย์ ชาญกิจ เหนืองคลองเปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรี และฝึกทักษะ
ให้กับนักเรียน เพื่อประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ พ.ศ.2541 เริ่มรวมกลุ่มผลิตชิ้นงานผ้าบาติก best replica watches
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อจำหน่ายและพัฒนารูปแบบ และรวมกลุ่มน.ร. เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
 


ผลงานที่น่าภูมิใจ

      พ.ศ.2539 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดยะลา
      พ.ศ.2541 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดระนอง และเป็นตัวแทน
จังหวัดกระบี่สาธิตและแสดงผลงานในงาน Expo sutudent เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
      พ.ศ.2543 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดแข่งขันการทำบาติกในงานกระบี่เปิกฟ้าอันดามัน
       พ.ศ.2547 ชนะเลิศการประกวดผ้าบาติกในงาน 72 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดกระบี่ และได้รับการคัดสรรค์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว
      พ.ศ.2548 ได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินร่วมสมัย จ.กระบี่ สาขาทัศนศิลป์ ด้านสื่อผสม ได้รับการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสำนักงานมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม Bell & Ross Replica
      พ.ศ.2548 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ


หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

RS บาติก ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 
และนายสนอง โปซิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนในฝัน ที่มุ่งเน้นสร้างโอกาสและสร้างทางเลือกให้กับนักเรียนในการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป

พ.ศ.2548 ได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินร่วมสมัย จ.

กระบี่ สาขา ทัศนศิลป์ ด้านสื่อผสม ได้รับอนุญาติให้แสดงเครื่องหมายมาตราฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชมจากสำนักงานมาตราฐาน

best mechanical watches