การอบรมการใช้โปรแกรม GSP

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม GSP patek philippe replica เพื่อใช้ในการรูปทรงคณิตศาสตร์เพื่อใช้เป็นสื่อในการสอน ได้มีการอบรมทั้งคณะครูอาจารย์ ,นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

 
 
 
 
 
Get Adobe Flash player