ชื่อ นายสมโภชน์ หลีจิ
พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
วุฒิ ต่ำกว่าปริญญาตรี