ชื่อ นางสาววรรณมณี เซี่ยงฉิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี    ภาษาไทย