ชื่อ นายสมบูรณ์ ถิรวณิช

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี    อุตสาหกรรมศิลป์