ชื่อ สมศักดิ์ เล้าหิน

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์