ชื่อ นายกิตติ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร อันดับ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ปริญญาโท    การบริหารการศึกษา