ชื่อ นางสาวนภัสวรรณ ไชยศรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิ ปริญญาตรี    วิทยาศาสตร์(เคมี)
Email : naphatsawanchaisri@gmail.com