ชื่อ นางสาวอภิษฐา หลีเกื้อ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิ ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาจีน