ชื่อ นายประสิทธิ์ เขียวไชย
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
วุฒิ ต่ำกว่าปริญญาตรี