ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 11/3/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) 28/1/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 24/1/2562
........................................................................................................................................................................................
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่งานทะเบียนนักเรียน 4/12/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่บัญชี 2/10/2561
........................................................................................................................................................................................
22/5/2561
........................................................................................................................................................................................
8/5/2561
........................................................................................................................................................................................
ตารางการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 4/4/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 4/4/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 4/4/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 30/3/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 30/3/2561
........................................................................................................................................................................................
1 2 3

Get Adobe Flash player