ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่งานทะเบียนนักเรียน 4/12/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่บัญชี 2/10/2561
........................................................................................................................................................................................
22/5/2561
........................................................................................................................................................................................
8/5/2561
........................................................................................................................................................................................
ตารางการปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 4/4/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 4/4/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 4/4/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 30/3/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 30/3/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 2/2/2561
........................................................................................................................................................................................
23/1/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 12/1/2561
........................................................................................................................................................................................
1 2 3

Get Adobe Flash player