ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการมอบเอกสารแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 20/3/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศ การเลื่อนรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 19/3/2563
........................................................................................................................................................................................
19/3/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศ ชี้แจงแนวปฏิบัติการฟังผลสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 18/3/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโควตา)ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๓ 12/3/2563
........................................................................................................................................................................................
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโควตา)ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๓ 20/1/2563
........................................................................................................................................................................................
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 23/4/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 5/4/2562
........................................................................................................................................................................................
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 5/4/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 4/4/2562
........................................................................................................................................................................................
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 11/3/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) 28/1/2562
........................................................................................................................................................................................
1 2 3 4