ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งชำระค่าพัฒนาคุณภาพการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้นักเรียนนำเงินมาชำระในวันมอบตัว ตามวันและ เวลาที่โรงเรียนกำหนด 15/5/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 14/5/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 14/5/2563
........................................................................................................................................................................................
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ผ่านระบบออนไลน์) ประจําปีการศึกษา 2563 28/4/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม ผ่านระบบออนไลน์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 24/4/2563
........................................................................................................................................................................................
การรับเอกสารหลักฐานแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 7/4/2563
........................................................................................................................................................................................
เลื่อนการรับเอกสารหลักฐานแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 1/4/2563
........................................................................................................................................................................................
กำหนดการมอบเอกสารแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 20/3/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศ การเลื่อนรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 19/3/2563
........................................................................................................................................................................................
19/3/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศ ชี้แจงแนวปฏิบัติการฟังผลสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว 18/3/2563
........................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโควตา)ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๓ 12/3/2563
........................................................................................................................................................................................
1 2 3 4 5