ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 30/1/2563
........................................................................................................................................................................................
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโควตา)ประจำปีการศึกษ ๒๕๖๓ 20/1/2563
........................................................................................................................................................................................
ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 23/4/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 5/4/2562
........................................................................................................................................................................................
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 5/4/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 4/4/2562
........................................................................................................................................................................................
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 11/3/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) 28/1/2562
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 24/1/2562
........................................................................................................................................................................................
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่งานทะเบียนนักเรียน 4/12/2561
........................................................................................................................................................................................
ประกาศโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าที่บัญชี 2/10/2561
........................................................................................................................................................................................
22/5/2561
........................................................................................................................................................................................
1 2 3 4